1986, «το παρελθόν με την ανάμνηση και το μέλλον με τη λαχτάρα»

Στη φωτογραφία απεικονίζεται το Παλιό λιμάνι Παραλίου Άστρους.

*Ο τίτλος είναι από στίχο του Χαλίλ Γκιμπράν