Καλαμόκιρκος στη λίμνη Μουστού

Ο πρώτος Καλαμόκιρκος Circus aeruginosus -είδος αρπακτικού- της περιόδου 2019-2020 έκανε την εμφάνιση του στον υγρότοπο του Μουστού και έβαλε σε «μπελάδες!» τα υδρόβια και παρυδάτια πουλιά.

(23-9-2019)