1929, στο Καστράκι

1929

Η φωτογραφία απεικονίζει την περιοχή η οποία περικλείεται στο τρίγωνο με τις εξής κορυφές: Α) Παράλιο Άστρος, στο βάθος αριστερά, Β) «Πόρτες», στην άκρη δεξιά και Γ) Καστράκι, στο κάτω μέρος. Ο εικονιζόμενος ανήρ είναι ο Βασίλης Δουζένης.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη από τον λόφο Καστράκι της Μελιγούς.
  2. Είναι χρονολογημένη το 1929.
  3. Στην φωτογραφία του 2016 μπορείτε να δείτε πως είναι σήμερα η εν λόγω περιοχή.
  4. Εκτός από τις διαφορές στη δόμηση παρατηρούμε ότι, το 1929 ο λιόκαμπος ήταν πιο αραιοφυτεμένος και οι ελιές ήταν νέες, των αρχών του 20ου αιώνα.

2016