Το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης του Παραλίου Άστρους -6 Αυγούστου 1864-

Η περιοχή της παλιάς προβλήτας του Παραλίου Άστρους.

Το Παράλιο Άστρος υπήρξε μία από τις πρώτες πόλεις της Ελλάδας που απέκτησε  εγκεκριμένο σχέδιο πόλης και μάλιστα από το 1864.

Το σχετικό βασιλικό διάταγμα, που εγκρίνει το σχέδιο πόλης μπορείτε να το δείτε εδώ, στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, με αριθμό 35, του έτους 1864.

Πατήστε εδώ για να δείτε ένα τμήμα από το αντίστοιχο σχέδιο πόλης.

Το σχέδιο υπήρξε προϊόν πολυετούς μελέτης από το 1840, η επικύρωση του σχεδίου πόλης έγινε με βασιλικό διάταγμα που υπέγραψε ο βασιλιάς Γεώργιος Α, που μόλις είχε αναλάβει καθήκοντα και ο υπουργός εσωτερικών Μαυρομιχάλης.

Όπως θα δείτε εδώ υπήρξε πρόβλεψη για τη κατασκευή του παλιού λιμανιού, που κατασκευάστηκε σε διάφορες χρονικές φάσεις, το προβλεπόμενο λιμάνι αποτυπώνεται με διακεκομμένη γραμμή.

Επιβεβαιώνεται η παλιά προβλήτα, που γίνονταν όλη η εμπορική κίνηση του τόπου, από τους προεπαναστατικούς χρόνους ( < 1821), δείτε εδώ.