1971, το «OPEL»

Η φωτογραφία απεικονίζει φορτηγό αυτοκίνητο, μετά του υιού, του ιδιοκτήτη του, και ο οποίος είναι ο Αποστόλης Ε. Δουζένης.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο της οδού Βασιλείου Δουζένη.  

2.      Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, του εικονιζόμενου.

3.      Το φορτηγό ήταν μάρκας «OPEL» και ανήκε στην οικογενειακή επιχείρηση, Τυροκομείο, του Ευάγγελου Δουζένη.

4.      Κύριος οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο Τάκης Μαγκλής, γαμβρός επ’ αδελφή του προαναφερόμενου.

5.      Στη θέση του κτιρίου που βλέπουμε, αριστερά του εικονιζόμενου, σήμερα υπάρχει νεόδμητο, εκεί που είναι το κρεοπωλείο «Ο Πάρνωνας».