1981, το κασετόφωνο

Η φωτογραφία απεικονίζει δύο άνδρες καθήμενους και οι οποίοι είναι από αριστερά προς τα δεξιά, οι εξής: 1. Γεώργιος Κασκαμπάς (Μπαταρόλας) και 2. Αντώνης Μακρής.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη στο σημείο που είναι η σημερινή ταβέρνα «Μπαταρόλας», κοντά στο  Παλιόχανο.

2.      Είναι χρονολογημένη το 1981.

3.      Οι προαναφερόμενοι αποτελούσαν μέλη παρέας που διασκέδαζε.

4.      Βρίσκονταν στη παλιά οικία, με τον νερόμυλο, του Γεωργίου Κασκαμπά, σήμερα στη θέση της υπάρχει νεόδμητο κτίριο.

5.      Το κασετόφωνο που βλέπουμε, πάνω στο κρεβάτι, ήταν εξελιγμένης τεχνολογίας! για τα χρόνια εκείνα.