1967, δεξίωση

 

Η φωτογραφία απεικονίζει τα προεόρτια δεξίωσης, σύμφωνα με την αρίθμηση: 1. Νίκος Αγγελόπουλος, 2. Μαρία Πόθου, 3. Ευάγγελος Νέστορας, 4. Αικατερίνη Κούκλη, 5……Πόθος (διευθυντής Δημόσιου Ταμείου Παραλίου Άστρους), 6. ……Πόθου, 7. Θανάσης Γαρδελίνος (σερβιτόρος), 8. Τάκης Φοίτηρης, 9. Γιάννης Κούκλης και 10. Γρηγόρης Ι. Κουτσογιάννης.

Η φωτογραφία μας λέει τα εξής:

1.      Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί στην αίθουσα του ξενοδοχείου “Χρυσή Ακτή”, σημερινό “Astros Beach” που βρίσκεται στη κεντρική πλατεία του Παραλίου Άστρους.

2.      Η δεξίωση είχε δοθεί βραδινή ώρα.

3.      Από τις ενδυμασίες κύρια των κοριτσιών πρέπει να ήταν φθινόπωρο.

4.      Ο Γιάννης Κούκλης όρθιος, χαμογελαστός και αεικίνητος, ήταν ο πραγματικός υπεύθυνος επί των Δημόσιων σχέσεων του Παραλίου Άστρους για όσους τον θυμούνται.