1959, αναδουλειές

Η φωτογραφία απεικονίζει τριάδα νεαρών γυναικών και οι οποίες είναι από αριστερά προς τα δεξιά, οι εξής: 1. Ευθυμία Μιχ. Μαρούδη (Καπετάνου), 2. Ελένη Μιχ. Μαρούδη  και 3. Άννα Ζαχ. Μαρούδη.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη στην αυλή του, σημερινού, ψητοπωλείου “Μουράγιο”.
  2. Είναι χρονολογημένη το 1959.
  3. Οι προαναφερόμενες κάθονταν έξω από το, τότε, μπακάλικο του Μιχάλη Μαρούδη, ο οποίος ήταν πατέρας των αδελφών Ευθυμίας και Ελένης. Προφανώς η φωτογραφία έχει τραβηχτεί σε κάποια στιγμή «αναδουλειάς» του εν λόγω παντοπωλείου.
  4. Στα δεξιά, το κτίριο με τη ράμπα, ήταν εκείνη την εποχή το λαδάδικο του Γιάννη Δουζένη. Η ράμπα χρησίμευε για την φορτοεκφόρτωση των βαρελιών με το ελαιόλαδο και το παρακείμενο λάστιχο αυτοκινήτου σαν αποσβεστήρας κραδασμών των βαρελιών όταν τα πετούσαν κάτω από τα φορτηγά αυτοκίνητα. Σήμερα το εν λόγω κτίριο αποτελεί προσάρτημα του ψητοπωλείου “Μουράγιο”

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.