1935, κατηχητικό

Οι φωτογραφίες παρουσιάζουν εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και την οπισθογράφηση της.

Η εικόνα είχε δοθεί σαν βραβείο, για την επίδοση της στο κατηχητικό, στην Ελένη Αθ. Κοντογιαννόπουλου (Νίτσα Σ. Κουτσογιάννη, τότε).

Ο βραβεύσας ήταν ο ιερέας του Ναού του Αγίου Βασιλείου, και κατηχητής, Παπαγιώργης κατά κόσμον Γεώργιος Αβραντίνης.

Η οπισθογράφηση έχει ως εξής:

«Το Κατηχητικόν Σχολείον

Παρ. Άστρους

Εις Νίτσαν Σ. Κουτσογιάννη

Δίδεται αύτη διά την πρόοδο της εν τη εκκλησιαστική υμνολογία.

Παρ. Άστρος τη 5 Φεβρουαρίου 1935

Ο διδάσκων εφημέριος Παρ. Άστρους

Γ. Αβραντίνης

Ιερεύς»