Ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας του όρους Πάρνωνα

Δελτίο τύπου

O Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας (ΦΔ ΠΜΜΜ) ως μέλος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Νομού Αρκαδίας και Νομού Λακωνίας από την αρχή της λειτουργίας του, συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού οργάνου, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο συμβάλλοντας στην διαμόρφωση της στρατηγικής του οργάνου για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών. Με σκοπό την ενίσχυση του έργου της Πολιτικής Προστασίας, ο ΦΔ ΠΜΜΜ προμηθεύτηκε και εγκατέστησε εννέα (9) προκατασκευασμένες μεταλλικές κυλινδρικές δεξαμενές βαρέως ανοιχτού τύπου χωρητικότητας 37,61m3, καθώς είχαν εντοπιστεί ελλείψεις στον Πάρνωνα (κύρια περιοχή ευθύνης του ΦΔ ΠΜΜΜ), κυρίως σε υποδομές σημείων υδροληψίας των πυροσβεστικών οχημάτων για κατάσβεση πυρκαγιάς.

Το Δασαρχείο Κυνουρίας, τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Άστρους & Λεωνιδίου και ο ΦΔ ΠΜΜΜ, συνεργάστηκαν μεταβαίνοντας στο ευρύτερο σύμπλεγμα του όρους Πάρνωνα ώστε να εντοπίσουν και να προσδιορίσουν τις πλέον κατάλληλες θέσεις για την εγκατάσταση των δεξαμενών πυρόσβεσης.

Η επιλογή των θέσεων έγινε καθ’ υπόδειξη των Διοικητών των Πυροσβεστικών Κλιμακίων Άστρους και Λεωνιδίου, κ.κ. Μαρκόπουλου Βασιλείου και Χείλαρη Ιωάννη, και του Δασάρχη Κυνουρίας κ. Λυμπερόπουλου Παναγιώτη, έχοντας ως βασικά κριτήρια την άμεση πλήρωση με νερό των επίγειων και εναέριων μέσων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικά των οχημάτων των φορέων της Πολιτικής Προστασίας που επιχειρούν και την μικρότερη, ει δυνατόν, επέμβαση για την διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης (ελαχιστοποίηση καταστροφής της χλωρίδας).

Συγκεκριμένα, στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας εγκαταστάθηκαν πέντε (5) δεξαμενές και στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας τέσσερις (4) δεξαμενές. Οι θέσεις εγκατάστασης των δεξαμενών περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα με χρήση των τοπωνυμιών τους:

ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Ορεινή Μελιγού Παλαιοχώρι
Χάραδρος Φυλάτικα
Πλάτανος Βασκίνα
Πραστός – Κοκκάνι Κουνουπιά
Στόλος  

Στο ίδιο πλαίσιο, στα τρία οχήματα αγροτικού τύπου που διαθέτει ο ΦΔ ΠΜΜΜ για τη υλοποίηση του προγράμματος επόπτευσης/φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής, τοποθετήθηκαν νέα και σύγχρονα πυροσβεστικά βυτία χωρητικότητας 500 λίτρων νερού με μάνικες πυρόσβεσης. Σε εκτέλεση του Σχεδίου Φύλαξης (διετούς διάρκειας) το προσωπικό φύλαξης πραγματοποιεί περιπολίες με τα ανωτέρω οχήματα στην προστατευόμενη περιοχή, με συγκεκριμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα που κοινοποιείται στις αρμόδιες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Σε πολλές περιπτώσεις η ευελιξία των εν λόγω οχημάτων, σε σύγκριση με τα πυροσβεστικά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα καθιστά ως τα πλέον κατάλληλα για την κατάσβεση μικρών εστιών πυρκαγιών σε δυσπρόσιτα σημεία, αλλά και για την κατάσβεση εστιών που μόλις έχουν εκδηλωθεί. Σημειώνουμε, ότι όλα τα στελέχη φύλαξης του ΦΔ ΠΜΜΜ έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση ως εθελοντές δασοπυρόσβεσης.

Ανάδοχος της προμήθειας και εγκατάστασης των δεξαμενών πυρόσβεσης ανακηρύχτηκε η εταιρεία «AQUASTAR ABEE» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1166/18-10-2019 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 19PROC005725070). Η υπογραφή της σύμβασης προμήθειας πραγματοποιήθηκε την 7η Ιανουαρίου 2020, ενώ οι απαιτούμενες εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός του Μαΐου.

Αντίστοιχα, ανάδοχος της προμήθειας και εγκατάστασης των βυτίων πυρόσβεσης στα τρία οχήματα του ΦΔ ΠΜΜΜ ανακηρύχτηκε η εταιρεία «ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 88/03-02-2020  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΧΔΘ46Μ9Θ5-ΓΞΖ). Η υπογραφή της σύμβασης προμήθειας πραγματοποιήθηκε την 24η Φεβρουαρίου 2020, ενώ οι απαιτούμενες εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός του Μαΐου.

Ευχαριστούμε θερμά, τον Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λεωνιδίου κ. Χείλαρη Ιωάννη, τον Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας κ. Χαράλαμπο Λυσίκατο και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, οι οποίοι συντόνισαν και συνέβαλαν ώστε να υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα υποδομής (επιπεδοποίηση και οριζοντιοποίηση του εδάφους) των δεξαμενών πυρόσβεσης Νότιας Κυνουρίας.

Η πλήρωση των εγκατεστημένων δεξαμενών με νερό, πραγματοποιήθηκε από τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Λεωνιδίου και Άστρους σε συνεργασία με τις υδροφόρες των Δήμων Νότιας και Βόρειας Κυνουρίας.

Οι προμήθειες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4.2. «Μείωση κινδύνου πυρκαγιών» του Υποέργου (1) «Διαχειριστικές Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020. Συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2019ΣΕ27510010.

Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας

Πληροφορίες: Αναστόπουλος Δήμος,

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης & Εφαρμογών Διαχείρισης

Άστρος Αρκαδίας, 22001

Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806

Email: info@fdparnonas.gr Web: www.fdparnonas.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *