1950, «θηλυκή εταιρεία»

Η φωτογραφία απεικονίζει γυναικοπαρέα, τα μέλη που την αποτελούν είναι από αριστερά προς τα δεξιά, τα εξής: 1. Βασιλική Σαρρή, 2. Μαρία Παινέση (μητέρα) και 3. Ευαγγελία Σουρλίγγα-Παινέση (κόρη της προηγουμένης).

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο, στη παλιά αστυνομία, εκεί που βρίσκεται το σημερινό εστιατόριο ο «Ρήγας».
  2. Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.
  3. Το οίκημα στα δεξιά! είναι το Gümrük, το σημερινό καφέ «BarOlo».

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.