Το διβάρι του Μουστού

(Νο 1. φωτ. 1953, τα αδέλφια της οικογένειας Λουρδή: 1. Γιώργος, 2. Διονυσία, 3. Ελένη και 4. Νίκος, η εν λόγω οικογένεια είχε την εκμετάλλευση της λίμνης Μουστού σαν ιχθυοτροφείο, κατόπιν δημοπρασίας, επί πολλά χρόνια από τη δεκαετία του 20 έως και τη δεκαετία του 40)

Η λίμνη Μουστού –http://wikimapia.org/#lang=el&lat=37.385231&lon=22.746677&z=16&m=b– λειτουργεί σαν φυσικό ιχθυοτροφείο -διβάρι- και υπήρχε εκμετάλλευση επί πολλά χρόνια, από συστάσεως του ελληνικού κράτους -1834, βλέπε σχετικό έγγραφο των ΓΑΚ φωτ. Νο 3-, έως τη δεκαετία του 80. Η εκμετάλλευση του ιχθυοτροφείου έβγαινε σε δημοπρασία, μετά τη δεκαετία του 80 σταμάτησε η εκμετάλλευση του και μπήκε κάτω από καθεστώς προστασίας.

Τα ψάρια που κυριαρχούσαν και κυριαρχούν στη λίμνη Μουστού, ήταν και είναι: Α. Οι Κέφαλοι , Β. Τα Χέλια και Γ. Τα Λαβράκια.

Νο 2. Η λίμνη Μουστού

Νο 3. 1834, ιχθυοτροφείο Μουστού, έγγραφο των Γενικών Αρχείων του Κράτους

Νο 4. 2017, Κέφαλος της λίμνης Μουστού

Νο 5. 2017, Χέλι της λίμνης Μουστού

Νο 6. 2016, Λαβράκι της λίμνης Μουστού