1910, φοιτητική ταυτότητα

Το έγγραφο που παρουσιάζεται είναι η φοιτητική ταυτότητα του φοιτητή της Νομικής Σχολής Γεωργίου Κανέλλου, ο οποίος ήταν αδελφός της μητέρας του Τάκη Φοίτηρη, Χάιδως.

Το έγγραφο είναι χρονολογημένο το 1910. Πάνω του διαβάζουμε: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΑΡ. ΜΗΤΡ. 34920 (1910-1911), ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Γεωργίου Σπυρίδωνος Κανέλλου, Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ Ε. Ι. Ζολώτας, Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση του φωτογραφικού υλικού.