1840, αιτήσεις πολιτών του Δήμου Δολιανών για να λάβουν αριστείο ανδρείας

Το έγγραφό που παρουσιάζεται είναι της Διοίκησης Μαντινείας (επαρχίες Μαντινείας, Μεγαλοπόλεως και Κυνουρίας), με ημερομηνία 6 Νοεμβρίου 1840, και είναι ο κατάλογος 46 πολιτών του Δήμου Δολιανών συν ενός εκ Πλατάνου (47 το σύνολο), οι οποίοι είχαν κάνει αίτηση για να λάβουν αριστείο ανδρείας, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στον αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

Κατάλογος ονομάτων

 1. Αναγνώστης Σακελλαρόπουλος           Πλάτανος
 2. Αντώνης Κοντογιαννόπουλος              Δολιανά
 3. Αντώνης Αρσένης                                       «
 4. Αποστόλης (δυσανάγνωστο επώνυμο)       «
 5. Αθανάσιος Μαγκλής                                   «
 6. Αθανάσιος Ιω. Φούφας                               «
 7. Αθανάσιος Τσιαμπάσης                              «
 8. Άγγελος Πανόπουλος                                 «
 9. Γεώργιος Τζουβελόπουλος                         «
 10. Γεώργιος Δ. Φούφας                                    «
 11. Γεώργιος Ι. Φούφας                                    «
 12. Γεώργιος Χ. Γιαννόπουλος                         «
 13. Γεώργιος Τσιαμπάσης                                «
 14. Γρηγόριος Καραμήτρος                              «
 15. Γιάννης Τζουβελόπουλος                           «
 16. Συνέχεια

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους