1836, απεικόνιση του τόπου μας σε λιθογραφία

Η φωτογραφία είναι απόσπασμα από λιθογραφία, με τίτλο «PANORAMA  DU  GOLFE  DE  NAPOLI  DE  ROMANIE  ET  DE  LA  PLAINE  D’  ARGOS», του συνταγματάρχη βαρόνου Χάιντεκ, γραμματικού του βασιλιά  Όθωνα, στην οποία είναι ευδιάκριτο το «Νησί» με την ονομασία Astros (σημερινό Παράλιο Άστρος) στο περιθώριο.

*NAPOLI DE ROMANIE = Ναύπλιο

Στοιχεία της λιθογραφίας

Εκδότης: F. G. Levrault, Παρίσι, Στρασβούργο

Ημερομηνία έκδοσης: 1836-1838

Πηγή: Εθνική Πινακοθήκη – Παράρτημα Ναυπλίου