1971, πληροφοριακό υλικό για το Δημοτικό Σχολείο Δολιανών

Α) Χειμερινή έδρα

Πατήστε εδώ.

Β) Θερινή έδρα

Πατήστε εδώ.