1972, πληροφοριακό υλικό για το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βερβένων (πρώην Τημένιο ή Τσερένια)

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βερβένων

Πατήστε εδώ.