1895, περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως

 

(Φωτ. το Παλιό Σχολείο Παραλίου Άστρους, ήταν στη συμβολή των οδών Ζαφειρόπουλου & Καλλίτση)

Η οργάνωση της Στοιχειώδους Εκπαίδευσης στην ελεύθερη Ελλάδα έγινε, ουσιαστικά, το 1895 επί Βασιλείας του Γεωργίου Α’ από την Κυβέρνηση Θεόδωρου Δηλιγιάννη με Υπουργό Εκκλησιαστικών (Παιδείας) τον Δημήτριο Πετρίδη. Ο εμπεριστατωμένος Νόμος ΒΤΜΘ΄ ήρθε για να βάλει τέλος στη «Βαβέλ» των μέχρι τότε, περί την Παιδεία, αποσπασματικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ του Βασιλείου της Ελλάδος, αριθμός 37 της 5ης Οκτωβρίου  1895, η οποία περιέχει τον προαναφερόμενο Νόμο ,έχει ως εξής:

«Περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως.

ΝΟΜΟΣ ΒΤΜΘ΄

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄

ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Α΄.

Περί των σχολείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 1.

Τα προς ηθικήν και θρησκευτικήν μόρφωσιν των παίδων και προς διδασκαλίαν των εις τον βίον χρησίμων στοιχειωδών γνώσεων προκαταρκτικά σχολεία, πλην των νηπιαγωγείων, εισί δύο κατηγοριών: τα κοινά δημοτικά σχολεία, και τα πλήρη δημοτικά σχολεία, εν οις διδάσκονται στενώτερον ή ευρύτερον αι αυταί στοιχειώδεις γνώσεις.

Εν τοις νηπιαγωγείοις εισάγονται οι παίδες από της απαλής ηλικίας και φοιτώσιν εις αυτά μέχρι του έκτου έτους συμπεπληρωμένου. Εν τοις σχολείοις δε των δύο ετέρων κατηγοριών, από της αρχής του εβδόμου…συνέχεια»