1932, πως πρέπει να κατασκευασθεί ο λιμήν Παραλίου Άστρους

Νο 1 φωτ. σχέδιο κατασκευής του λιμανιού του Παραλίου Άστρους, του μηχανικού Γκίνη

Σημαντικές πληροφορίες συλλέγουμε από άρθρο, που δημοσιεύει η εφημερίδα «Κυνουρία», με υπογραφή του Λιμενάρχη Γιώργου Αλεξάνδρου και το οποίο είναι το τελευταίο σειράς που πραγματεύεται το ίδιο θέμα, της κατασκευής του λιμανιού του Παραλίου Άστρους.

Τα βασικά σημεία του άρθρου είναι τα εξής:

1. Ο αρθρογράφος κάνει πρόταση για ενοποίηση των λιμένων Παραλίου Άστρους και Αγίου Ανδρέα.

2. Παρουσιάζει το σχέδιο κατασκευής των κρηπιδωμάτων, του Παλιού λιμανιού και της Νέας προβλήτας, του μηχανικού Γκίνη, βλέπε Νο1 φωτογραφία. Με βάση αυτό το σχέδιο κατασκευάστηκαν αργότερα: α) το 1933 τα κρηπιδώματα, β) το 1937 η συνέχεια του Παλιού λιμανιού και γ) το 1965 η Νέα προβλήτα.

3. Κάνει πρόταση για σχέδιο κατασκευής, δικής του έμπνευσης, βλέπε Νο 2 φωτογραφία. Ευτυχώς!! που δεν εισακούστηκε.

4. Από το τρίστηλο μαθαίνουμε και το αρχικό κοστολόγιο.

Νο 2 φωτ. προτεινόμενο σχέδιο κατασκευής του λιμανιού του Παραλίου Άστρους, του Γιώργου Αλεξάνδρου

Εκ των υστέρων:

Α. Τηρήθηκε «κατά γράμμα», κατά την κατασκευή του Παλιού λιμανιού, το σχέδιο του Γκίνη.

Β. Η Νέα προβλήτα, το 1965, κατασκευάστηκε με απόκλιση ως προς το μήκος και το σχέδιο, από το αρχικό (του Γκίνη).

Γ. Η σοφία του μηχανικού Γκίνη να υποδέχεται, το Παλιό λιμάνι, υπό εσωτερική γωνία τον Σορόκο (Νοτιοανατολικό άνεμο) και να ελαττώνει την επίδραση του, δεν τηρήθηκε μετέπειτα στη φάση της κατασκευής του κυματοθραύστη, το 1970, όταν του έδωσαν εξωτερική κλίση. Τα αποτελέσματα υπήρξαν καταστροφικά, πχ το 2012.

Πατήστε εδώ για να δείτε το προαναφερόμενο άρθρο.