1847, Καστρίου Δήμου Τανίας Δημοτικόν Σχολείον αρρένων

Το έγγραφο που παρουσιάζεται είναι ο χρονιαίος έλεγχος της προόδου και τα αποτελέσματα των εξετάσεων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Καστρίου. Το σύνολο των μαθητών ήταν 157, συγκρινόμενο με το σήμερα 5? γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της μετανάστευσης και της εγκατάλειψης της υπαίθρου γενικότερα.

Τα ονόματα των μαθητών «προδίδουν» τις οικογένειες και τα γενεαλογικά δέντρα.

Αξιοσημείωτοι είναι οι χαρακτηρισμοί της διαγωγής των μαθητών, όπως: 1. Φιλότιμος και επιμελής, 2. Άτακτος αλλά φιλομαθής! 3. Δύσνους και αμελής, 4. Αμελής και ταραξίας, 5. Ανάξιος μαθητής κλπ.

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο.

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους