1828, Αγία Αναστασία

Νο 1

Η εκκλησία της Αγίας Αναστασίας, η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή «Πόρτες», στέκει ακόμα όρθια (με διαφορετική μορφή σήμερα, βλέπε φωτ. Νο 2-3) από την εποχή του Χάρτη του 1828, της εποχής του Καποδίστρια, βλέπε φωτ. Νο 1.

Η εκκλησία ήταν καταμεσής της οδικής αρτηρίας που οδηγούσε προς το Λεωνίδιο, ο δρόμος που είναι μαρκαρισμένος, πάνω στο χάρτη, με κόκκινο χρώμα. Σήμερα η οδική αρτηρία που άγει προς Λεωνίδιο βρίσκεται  νοτιότερα, από την (αδρανοποιημένη) παλιά.

Υ.Σ: Όπως παρατηρούμε, στο χάρτη, υπήρχε μόνο μία εκβολή της λίμνης Μουστού, προς την σημερινή περιοχή «Πόρτες».

Νο 2

Νο 3