1848, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννου

Το έγγραφο που παρουσιάζεται, εδώ,  είναι τα αποτελέσματα των δημοσίων εξετάσεων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννου του έτους 1848.

Από το έγγραφο εξάγονται τα εξής συμπεράσματα:

  1. Είναι χρονολογημένο την 1η Αυγούστου 1848.
  2. Ο αριθμός των μαθητών ήταν 72, πρώτος στον κατάλογο ήταν ο Διομήδης Κανέλλου και τελευταίος ο Σωτήριος Μεγκλής.
  3. Τα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν 8, τα εξής: 1) Ανάγνωση, 2) Γραφή, 3) Αριθμητική, 4) Ιερά κατήχηση, 5. Ιερά ιστορία, 6. Ελληνική ιστορία, 7. Πολιτική γεωγραφία και 8. Γραμματική.
  4. Δημοδιδάσκαλος ήταν ο Αντωνάκος;
  5. Οι εξετάσεις δίνονταν παρουσία επιτροπής, τα μέλη της οποίας ήταν ως επί το πλείστον Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Θυρέας.
  6. Το έγγραφο είναι επικυρωμένο από το Δήμαρχο Θυρεατών Ιωάννη Ζαφειρόπουλο.
  7. Δεν υπήρχαν μαθήτριες, τα θήλεα εκείνη την περίοδο ήταν αγράμματα για να υπομένουν αγόγγυστα!! τα δεσμά του γάμου και την ανδρική επικυριαρχία!!
  8. Οι παρατηρήσεις για αυτούς που δεν παρουσιάσθηκαν για να εξεταστούν ήταν οι εξής: 1. Δεν παρουσιάσθη και 2. Δεν παρουσιάσθη, ασθενής.

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους