1967, «σία και αράξαμε»

Η φωτογραφία απεικονίζει μότορσιπ στο Παλιό λιμάνι.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι πλαγιοδετημένο σε αυτό το σημείο.

2.      Είναι χρονολογημένη στις 15 Φεβρουαρίου 1967, ημέρα Τετάρτη.

3.      Το προαναφερόμενο πλοίο επρόκειτο να εκφορτώσει καλαμπόκι, χύδην, για λογαριασμό της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κυνουρίας.

4.      Στο δεξί άκρο της φωτογραφίας ξεχωρίζουμε τον Φάρο.

5.      Κάτω από το Φάρο διακρίνεται το νταμάρι, στο οποίο αργότερα κατασκευάστηκε το Ανοιχτό Θέατρο.

6.      Πάνω στη προβλήτα, αρκετοί, κάνουν τη βόλτα τους.

7.      Η λέξη «σία» προέρχεται από ναυτικό παράγγελμα που έχει τη σημασία «κάνε πίσω – αναπόδισε – (με τα κουπιά)».