1936, «έσπασε» ο χείμαρρος Τάνος

No1 φωτ. ο «εφιάλτης» χείμαρρος Τάνος στο δρόμο προς τη θάλασσα

Η εφημερίδα «Κυνουρία» μας πληροφορεί για πλημμύρα του χειμάρρου Τάνου, την 1η Ιανουαρίου 1936, το σχετικό απόσπασμα έχει ως εξής:

«Κατά την νύκτα της πρωτοχρονιάς, ραγδαιοτάτη βροχή πρωτοφανούς εντάσεως και πολυώρου διαρκείας προεκάλεσε πλημμύρας και πολλάς καταστροφές.

Ο υπερχειλίσας Τάνος παρέσυρε προς την θάλασσαν μέγα μέρος του ελαιοκάρπου.

Πολλοί πτωχοί εξεμεταλεύθησαν καταλλήλως την ευκαιρίαν και κατόρθωσαν να συλλέξουν με απόχες, παρά τας εκβολάς του ποταμού, αρκετάς οκάδας ελαιών, τας οποίας παρέσυρεν ο αφηνιάσας Τάνος.»

Σ.Σ: Σε προσεχή πλημμύρα του Τάνου, η οποία θα συμβεί νομοτελειακά, αντί για ελιές θα μαζεύουμε με τις απόχες σκουπίδια!!

Νο 2. φωτ. απόκομμα εφημερίδας