1956, «..παγάν λαλέουσαν..»

Η φωτογραφία απεικονίζει νεαρή μετά δύο νηπίων, τα μέλη της ομήγυρης είναι από αριστερά προς τα δεξιά, τα εξής: 1. Σταύρος Θάνος, 2. Μαρία Κων. Κουτσογιάννη και 3.  Γρηγόρης Κων. Κουτσογιάννης.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο, δίπλα από τη κεντρική πλατεία.
  2. Είναι χρονολογημένη στις 7 Μαΐου 1956, Δευτέρα του Πάσχα.
  3. Η παρέα στέκεται μπροστά από την κεντρική κοινοτική βρύση, όπου υδρεύονταν το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων έως τις αρχές της δεκαετίας του 50.
  4. Αυτή η βρύση ήταν πράγματι «παγάν λαλέουσα» (ομιλούσα πηγή), καθώς ενώ περίμεναν οι γυναίκες να γεμίσουν τις στάμνες έπεφτε και το σχετικό κουτσομπολιό.
  5. Στη θέση του κτίσματος πίσω από τον ευκάλυπτο σήμερα υπάρχει το καφέ «Αρμονία».

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.