1946, τραγιάσκα

Η φωτογραφία απεικονίζει δύο άνδρες με καλυμμένη και έναν με ακάλυπτη κεφαλή, οι οποίοι είναι από αριστερά προς τα δεξιά, οι εξής: 1. Γεώργιος Παπαδάκος, 2. Γρηγόρης Στυλ. Κουτσογιάννης και 3. Δημήτριος Μεταβελής.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο, δίπλα από το σημερινό εστιατόριο «Μονοπώλιο».
  2. Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.
  3. Οι τρεις προαναφερόμενοι ήταν οπαδοί της τραγιάσκας, ανεξάρτητα αν ο ένας το «ξέχασε» προσωρινά.
  4. Στη πλάτη τους διακρίνεται το σημερινό καφέ «Άρωμα».

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.