1943, Φαροφύλακες

Η φωτογραφία απεικονίζει άγημα! φαροφυλάκων μετά και «άνευ!» χαρτοφυλακίου να απαθανατίζονται στο Φάρο του Άστρους, τα μέλη που αποτελούσαν το άγημα ήταν από αριστερά προς τα δεξιά, τα εξής: Α) ΘΗΛΕΑ:  1. Ευαγγελία Δραπανιώτη, 2. Βασιλική Σκαρμούτσου, 3. Βασιλική Δραπανιώτη και 4. Χριστίνα….Β) ΑΡΡΕΝΑ: 1. Βασίλης Δραπανιώτης και 2. Θανάσης Δραπανιώτης.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη από το αλσύλλιο που είναι πλησίον του Φάρου.

2.      Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.

3.      Ο Θανάσης ήταν ο προ-προτελευταίος φαροφύλακας του εν λόγω Φάρου.

4.      Το Φανάρι, τότε, αποτελούσε την κατοικία της οικογένειας του φαροφύλακα, η οποία μάλιστα ήταν πολυμελής.

5.      Κοντά στη σκεπή βλέπουμε τον αγωγό συλλογής βρόχινου νερού, το οποίο αποθήκευαν για οικιακή χρήση, τότε δεν υπήρχε δίκτυο ύδρευσης στο Νησί.

6.      Αριστερά του κτιρίου βλέπουμε μικρό φούρνο και αποθήκη, σήμερα δεν υπάρχουν.

7.      Στη πόρτα διαβάζουμε τον αριθμό 65, ο οποίος ήταν ο αριθμός του Φάρου που ήταν από τους πρώτους που κατασκευάστηκαν, αν υπολογίσουμε ότι σήμερα το συνολικό φαρικό δίκτυο έχει 1431 Φάρους , κάθε είδους.

8.      Το Φανάρι, μέχρι πριν λίγα χρόνια, ήταν το μοναδικό κτίριο που είχε αλεξικέραυνο.