1970, τα μπομπαρέλια

Η φωτογραφία απεικονίζει παιδία και ένα ενήλικα, τα αναγνωρισθέντα μέλη της παρέας είναι από αριστερά προς τα δεξιά, τα εξής: 1. Γιάννης Γρ. Κουτσογιάννης, 2. Ανδρέας Θεοφ. Δρίκος, 3. Φάνης (Θεοφάνης) Δρίκος.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο της αμμουδιάς, η οποία βρίσκεται κάτω από τη κεντρική πλατεία.

2.      Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.

3.      Ο όρος «μπομπαρέλια» ήταν προσφιλής έκφραση συμπατριώτη μας όταν απευθύνονταν σε μικρά παιδιά, και προέρχονταν από τη λέξη μπόμπιρας.

4.      Στη συγκεκριμένη περιοχή, σήμερα, δεν επιτρέπεται η κολύμβηση.