1948, «Η Αλίκη στο Ναυτικό»

Η φωτογραφία παρουσιάζει 2 θηλυκούς ναύτες, και οι οποίοι ήταν από αριστερά προς τα δεξιά οι εξής: 1. Σταθούλα Μικρογιαννάκη (Λιοντή) και 2. Ελένη Δραπανιώτη.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη επί του περιφερειακού δρόμου του Νησιού, μπροστά από την πρώην ιδιοκτησία Γεωργίου Δραπανιώτη.

2.      Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.

3.       Οι παραπάνω δεν είχαν σχέση με τη συμπαθέστατη ταινία «Η Αλίκη στο Ναυτικό».

4.      Τότε οι γυναίκες δεν υπηρετούσαν στα Όπλα, άρχισαν να υπηρετούν, με έμμισθη σχέση και όχι υποχρεωτικά, τη δεκαετία του 80.

5.      Οι εικονιζόμενες «υφάρπαξαν» τις στολές από τον αδελφό της δεύτερης, που υπηρετούσε στο Βασιλικό Ναυτικό, τότε.