1928, η γεωργική παραγωγή της επαρχίας Κυνουρίας

Νο 1. Σιτάρι

Η εφημερίδα «Κυνουρία», σε φύλλο του 1929, μας πληροφορεί για τη γεωργική παραγωγή του 1928 της επαρχίας Κυνουρίας, σημερινοί Δήμοι Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας.

Η γεωργική παραγωγή σε οκάδες είχε ως εξής:

 1. Σιτάρι  585.400
 2. Κριθάρι  143.350
 3. Βρόμη  8.000
 4. Σμιγάδι*  161.100
 5. Σίκαλη  3.300
 6. Σανός  159.600
 7. Χόρτο  37.700
 8. Τριφύλλι 2.000
 9. Άχυρο 1.034.500
 10. Σκόρδα 1.300
 11. Πατάτες 187.500

Υ.Σ: 1 Οκά = 1,2829 Κιλά

*Μίγμα από σιτάρι και κριθάρι

Νο 2. Δημοσίευμα της εφημερίδας «Κυνουρία» για τη γεωργική παραγωγή της ομώνυμης επαρχίας