1950, λιθοβολισμός

Η φωτογραφία απεικονίζει τον διαβόητο!! Πετρορούσσο να έχει πάρει κάποιους με τις πέτρες!!

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη στο Ναύπλιο.
  2. Για τη χρονολόγηση λήφθηκε υπόψη η ηλικία του.
  3. Στο βάθος διακρίνεται το Μπούρτζι.
  4. Προφανώς ο Πέτρος, που ήταν μόνιμος στόχος των πειραχτηριών, είχε αγανακτήσει και τα κυνηγούσε με τις πέτρες, υπό τα όμματα οργάνου της Λιμενικής Αστυνομίας, στο βάθος.
  5. Εδώ τον βλέπουμε ντυμένο κύριο με καβουράκι!!! και το κυριότερα φορά παπούτσια!!

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.