1925, δύο φίλοι

Η φωτογραφία απεικονίζει δύο φίλους στην ακρογιαλιά του Παραλίου Άστρους, και οι οποίοι ήταν από αριστερά προς τα δεξιά: 1. Εμμανουήλ Κωνσταντίνου, πρώην ιδιοκτήτης του κτιρίου που είναι το σημερινό κατάστημα «Ble» που βρίσκεται στη γωνία των οδών Ζαφειρόπουλου (πεζόδρομος) και Σπετσών και 2. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, πρώην ιδιοκτήτης του κτιρίου που είναι το σημερινό καφέ « Del mar».

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε σημείο στη κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

2.      Είναι χρονολογημένη το 1925.

3.      Το Παλιό λιμάνι ήταν σε φάση κατασκευής, άμα συγκρίνουμε το Πολεοδομικό Σχέδιο του 1903, όπου είχαν κατασκευαστεί 58 μέτρα λιμενοβραχίονα, με την φωτογραφία μας, χρησιμοποιώντας τις αναλογίες των κτισμάτων σε συνδυασμό με δορυφορική φωτογραφία, θα δούμε ότι το 1925  (σε σύγχρονη αναγωγή) το συνολικό μήκος του λιμενοβραχίονα ήταν, περίπου, 80 μέτρα.

4.      Ο Γεώργιος Παναγιωτόπουλος χρημάτισε Πρόεδρος της Κοινότητας Παραλίου Άστρους.

5.      Τα παλτά των εικονιζόμενων μας λένε ότι, ήταν χειμώνας.