1948, πολυβολείο

Η φωτογραφία απεικονίζει παρέα ανδρών που στέκονται πάνω σε τσιμεντένιο βάθρο, ο δεύτερος (καθήμενος) από δεξιά είναι ο Βασίλης Καρράς και ο τρίτος αντίστοιχα ο Νίκος Θεοδώρου.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο, μπροστά από το σημερινό καφέ «Αρμονία».

2.      Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.

3.      Η στρογγυλή τσιμεντένια βάση ήταν τμήμα από πολυβολείο, στην οποία έμπαιναν γύρω – γύρω σακιά από άμμο. Ήταν η δύσκολη εποχή του Εμφυλίου και ο τόπος μας ήταν κέντρο ελέγχου των θαλάσσιων συγκοινωνιών, λόγω της στρατηγικής του θέσης, επικεφαλής του τμήματος του Εθνικού Στρατού που έδρευε στο Παράλιο Άστρος ήταν ο Ανθυπολοχαγός  Κλεισάρης.

4.      Στην άκρη, δεξιά αριστερά της φωτογραφίας, βλέπουμε ξερολιθιές, οι οποίες υποβοηθούμενες με συρματοπλέγματα και επιτηρούμενες από στρατιωτική φρουρά, μετά τη δύση του ηλίου, απαγόρευαν την κυκλοφορία από και προς το Νησί.

5.      Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πολυβολεία και τεχνητά εμπόδια καταστράφηκαν με την λήξη (1949) του εμφυλίου πολέμου.