1952, αναμονή στο παγκάκι

Η φωτογραφία απεικονίζει άνδρες να κάθονται σε παγκάκι, εκ δεξιών ήταν ο Μανώλης Κωνσταντίνου και εξ’ ευωνύμων ήταν ο Νίκος Μαυροθαλασσίτης.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο της κεντρικής πλατείας.

2.      Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.

3.      Το οίκημα, πίσω τους, είναι το σημερινό καφέ του Διονύση Σελίμου.

4.      Αριστερά, στο φόντο, τα δέντρα ήταν από το πάρκο.

5.      Η θέση που ήταν το παγκάκι, εκείνη την περίοδο, προσδιόριζε και το πλάτος της πλατείας, το οποίο ήταν το 1/3 της σημερινής.