1921, δυο ξένοι στην ίδια χώρα

Δυο στρατιώτες που συνυπηρέτησαν στη Μικρά Ασία, πολέμησαν μαζί και συνδέθηκαν με στενή φιλία. Αριστερά, ο Σωκράτης Κατσιμάνης (έτος γενν. 1898), πατέρας του Κυριάκου Κατσιμάνη, κληρωτός και στη συνέχεια επιλοχίας του ελληνικού στρατού κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας. Και δεξιά, ο συμπατριώτης του Νικόλαος Τζιβελόπουλος, μετέπειτα πεθερός του Απόστολου Χασαπογιάννη.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε πρόχειρο φωτογραφείο στη Μικρά Ασία.
  2. Είναι χρονολογημένη το 1921.
  3. Οι προαναφερόμενοι συμμετείχαν στη Μικρασιατική εκστρατεία.
  4. Ο Σωκράτης Κατσιμάνης υπηρέτησε τη κληρουχία του και στη συνέχεια συμμετείχε στο Εκστρατευτικό Σώμα μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή, συνολικός χρόνος στρατιωτικής θητείας, μακριά από το σπίτι του, 4,5 χρόνια.
  5. Την φωτογραφία την απευθύνει στον αδελφό του Γιάννη Κατσιμάνη, δείτε εδώ το κείμενο της οπισθογράφησης.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.