Ψάρεμα με δίχτυα βυθού

(Φωτ. 1985, ο Μίμης Κοράλλης λεβάρει -σηκώνει- δίχτυα απλάδια στη ξέρα του «Χερρονησιού»)

«Δίχτυ βυθού»: εννοείται το μανωμένο δίχτυ, απλάδι δίχτυ βυθού ή ο συνδυασμός διχτυών Βυθού.

α) «μανωμένο δίχτυ»: δίχτυ το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερα τεμάχια διχτυών τα οποία αναρτώνται από κοινού εν παραλλήλω με ενιαίο επάνω γκραντί, το οποίο στερεώνεται ή το οποίο μπορεί να στερεωθεί με οποιοδήποτε μέσο στο βυθό της θάλασσας,

β) «απλάδι δίχτυ βυθού»: δίχτυ το οποίο είναι κατασκευασμένο από ενιαίο τεμάχιο διχτυού και το οποίο διατηρείται κατακόρυφα στο νερό με φελλούς και βάρη, στερεωμένο ή που μπορεί να στερεώνεται με οποιοδήποτε μέσο στο βυθό της θάλασσας και το οποίο διατηρεί το αλιευτικό εργαλείο ακινητοποιημένο πλησίον του βυθού ή επιπλέει στο νερό καθέτως,

γ) «συνδυασμός διχτυών βυθού»: απλάδι δίχτυ βυθού, δίχτυ το οποίο συνδυάζεται με μανωμένο δίχτυ το οποίο αποτελεί το κατώτερο μέρος.

Πηγή: hcg.gr