1958 (2), οι τρατάρηδες

Η φωτογραφία απεικονίζει πλήρωμα τράτας στη στεριά!!! τα μέλη που το αποτελούσαν είναι από αριστερά προς τα δεξιά, τα εξής: 1. Αντώνης Μακρής (με τη πλάτη), 2 Άρης Τσιούλος (αδελφός του Σπύρου Τσιούλου) και 3. Βασίλης Λιοντής.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη στη παραλία, δίπλα από το σημερινό καφέ-μπαρ «Καταφύγιο».

2.      Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.

3.      Αποτελεί συνέχεια της δημοσιευμένης φωτογραφίας υπό τον τίτλο 1958 (1), οι τρατάρηδες.

4.      Οι προαναφερόμενοι αποτελούσαν μέλη πληρώματος του καϊκιού-τράτας, ιδιοκτησίας Βασίλη Λιοντή.

5.      Δεξιά, κάτω, βλέπουμε το κασελάκι με τα σύνεργα που χρησιμοποιούσαν για να μπαλώνουν τα δίχτυα.

6.      Το παράπηγμα, πίσω αριστερά, ήταν το εστιατόριο του Θανάση Κασίμου και δεξιά το αντίστοιχο κιόσκι του.

7.      Στο φόντο είναι ευδιάκριτη η, τότε, οικιστική διαμόρφωση του Νησιού.