1947, πεντάδα

Η φωτογραφία απεικονίζει παρέα που αποτελείται από πέντε μέλη και τα οποία είναι από αριστερά προς τα δεξιά, τα εξής: 1. Γεράσιμος Κωνσταντίνου, 2. Γιάννης Σαρρής, 3. Χαρούλης Λουμπαρδέας, 4. Βασίλης Κοράλλης και 5. Γιώργος Χουτόπουλος.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο της, πρώην μάντρας Βλαχάκη, σημερινός παιδότοπος.

2.      Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.

3.      Ο Γιάννης Σαρρής (ναύτης) ήταν αδελφός της Βασιλικής Σαρρή.

4.      Ήταν η δύσκολη εποχή του Εμφυλίου.

5.      Συμπεραίνοντας από τα ελαφρά ρούχα που φοράνε, ήταν θερινή περίοδος.