1958, Παλιοπαναγιά

Η φωτογραφία απεικονίζει τη Μονή Παλιοπαναγιάς.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη από βορειοανατολικά, από το δρόμο που πάει στη Μελιγού.
  2. Είναι χρονολογημένη το 1958.
  3. Ηγούμενος εκείνη την περίοδο ήταν ο Παπάνθιμος.
  4. Τότε δεν υπήρχε αμαξιτός δρόμος που να οδηγεί στο Μοναστήρι, ακολουθούσαν την εξής πρακτική: Πήγαιναν με αυτοκίνητο από τις «Κοδέλες», το φιδογυριστό δρόμο που οδηγεί στην Ορεινή Μελιγού – Αγιάννη κλπ, σταματούσαν στο ύψος περίπου του Μοναστηριού, αποβιβάζονταν και πήγαιναν με τα πόδια ή στη καλύτερη των περιπτώσεων με υποζύγιο, η απόσταση ήταν περίπου 2 χιλιόμετρα.