1948, «Δίπλωμα Ευγνωμοσύνης»

Το έγγραφο που παρατίθεται είναι η μετά θάνατον «εύφημος μνεία» στον στρατιώτη Γρηγόριο Γεωρ. Χουτόπουλο, ο οποίος έπεσε μαχόμενος το 1941 στο Αλβανικό μέτωπο.

Το έγγραφο μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Έχει αποσταλεί από τη Διεύθυνση Απωλειών του Υπουργείου Στρατιωτικών.
  2. Είναι χρονολογημένο στις 15 Σεπτεμβρίου 1948.
  3. Υπογράφεται από τον Υπουργό Στρατιωτικών Γεώργιο Στράτο της Κυβέρνησης του Θεμιστοκλή Σοφούλη και από τον Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Δημήτριο Καραθάνου.
  4. Το άγγελμα του θανάτου είχε σταλεί στις 30 Μαρτίου 1941, βλέπε εδώ, 14 μέρες μετά την απώλεια του Γρηγορίου Γεωρ. Χουτόπουλου, ήταν ένα τυποποιημένο γράμμα που απευθύνθηκε σε 7.948 οικογένειες οι οποίες έχασαν τα παιδιά τους στο Αλβανικό μέτωπο.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση του Διπλώματος.