1942, στο ξύλινο μπαλκόνι

Η φωτογραφία απεικονίζει παρέα σε μπαλκόνι, τα μέλη της είναι από αριστερά τα εξής: 1. Σωτηρία Δελημανώλη, 2. Βασίλης Αβραντίνης και 3. Γεωργία Κόντη (Αβραντίνη).

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη εκεί που είναι το σημερινό καφέ «Άρωμα», όπου διέμενε εκείνη την εποχή η οικογένεια Γεωργίου Αβραντίνη.
  2. Είναι χρονολογημένη το 1942.
  3. Στο συγκεκριμένο οίκημα, αργότερα, κατοικούσε ο Παπάνθιμος μέχρι το τέλος της ζωής του.
  4. Το ξύλινο μπαλκόνι της φωτογραφίας, δείτε το εδώ, σήμερα έχει μετατραπεί σε τσιμεντένιο.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.