1947, αλιείς

Η φωτογραφία απεικονίζει αλιείς να νετάρουν (διευθετούν) παραγάδια υπό το βλέμμα παρατηρητών, τα μέλη της παρέας είναι από αριστερά προς τα δεξιά, τα εξής: 1. Γιώργος Δαλιάνης, 2. Τάσος Θεοδώρου, 3. Γιάννης Γογωνάς, 4. Τάσος Μπομπέτσης.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο της κεντρικής πλατείας, του Παραλίου Άστρους.

2.      Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.

3.      Οι προαναφερόμενοι ασκούσαν το επάγγελμα του ψαρά.

4.      Στο άκρο αριστερά, της φωτογραφίας, είναι το σημερινό καφέ του Διονύση Σελίμου.

5.      Στο άκρο δεξιά, είναι η σημερινή καφετερία «Αρμονία».

6.       Ήταν συνήθεια να νετάρουν (διευθετούν) τα παραγάδια στα καφενεία της πλατείας.

7.      Η πλατεία τότε ήταν το 30%, του πλάτους, της σημερινής.