1951, «Νέος» οδηγός

Η φωτογραφία απεικονίζει τον Τάκη Χουτόπουλο, έτοιμο! να αναλάβει το τιμόνι αυτοκινήτου.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη στη πλατεία, στο Καστρί Κυνουρίας.

2.      Είναι χρονολογημένη στις 21 Μαΐου 1951.

3.      Το φορτηγό ήταν μάρκας Ford F15 & Chevrolet C15, (αυτού του τύπου τα αυτοκίνητα είχαν το προσωνύμιο «Καρνάβαλοι»), και ήταν ιδιοκτησίας Σταύρου Δουζένη, το οποίο χρησιμοποιούσε σαν ιχθυεμπορικό. Τότε δεν υπήρχαν ψυγεία, ο πάγος δε ήταν δυσεύρετος, τα ψάρια μεταφέρονταν πάνω σε στρώσεις από σμερτιές!! και  μέχρι να φτάσουν στα Καστριτοχώρια είχαν βρωμίσει!!  

4.      Ο εικονιζόμενος εκτελούσε χρέη βοηθού! «άνευ χαρτοφυλακίου».

5.      Το τιμόνι δεξιά καταμαρτυρεί ότι, το όχημα ήταν Αγγλικής προέλευσης.

6.      Ο κύριος με τη μαγκούρα, στο φόντο, ήταν άγνωστος!