1951, λιομάζωμα

Η φωτογραφία απεικονίζει μικτό συνεργείο συλλογής ελαιόκαρπου, τα μέλη που το αποτελούσαν ήταν σύμφωνα με την αρίθμηση, τα εξής: 1. Κωνσταντίνα Μακρή, 2. Χαρούλης Λουμπαρδέας, 3. Ελένη Λουμπαρδέα, 4. Ελευθερία Μακρή, 5. Μαρία Πάπαλου, 6. Ελένη Τρυποσκούφη, 7. Παναγιώτα Τσιούλου, 8. Θόδωρος Μακρής, 9. Ελένη Καρκούλη, 10. Κατερίνα Μακρή, 11. Σοφία Τσιούλου και 12. Κώστας Μακρής. Οι φέροντες το γράμμα Π είναι εκ Πλατάνου ορμώμενοι, άγνωστοι.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη στην ευρύτερη περιοχή του ελαιόκαμπου του Παραλίου Άστρους.

2.      Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.

3.      Επρόκειτο για συνεργείο που εργάζονταν σε κτήμα του Γιάννη Δουζένη.

4.      Το πολυπληθές, 15 άτομα, φανερώνει την μεγάλη παραγωγή που υπήρχε τότε.

5.      Η ισότητα! των δύο φύλλων είχε εφαρμογή στη πράξη, καθόσον οι γυναίκες συμβάλλανε στον οικογενειακό προϋπολογισμό.