Σχολιασμός και παρατηρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ Βόρειας Κυνουρίας για τον στρατηγικό σχεδιασμό 2020-2024 και το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Δελτίο τύπου

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, από το 2007, κάθε Δήμος με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων έχει την υποχρέωση να καταρτίζει Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο πρώτο έτος της θητείας εκάστης Δημοτικής περιόδου, και το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.

Η Δημοτική Αρχή, ενώ ανέλαβε καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ανέθεσε με μεγάλη καθυστέρηση (στις 27/11/2020) σε Τεχνικό Σύμβουλο την επιστημονική υποστήριξη και εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2020 – 2024.

Εμείς σήμερα συζητάμε την 1η φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας που είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός που περιλαμβάνει:

· τη συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου

· τη συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ως οργανισμών, και

· τον Καθορισμό της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου

Και εύλογα προκύπτουν τα ερωτήματα:

Γιατί η Δημοτική Αρχή επέδειξε αυτή την αδράνεια στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος; μέχρι σήμερα με βάση ποιόν σχεδιασμό πορεύτηκε; Η επίκληση της πανδημίας ως εμπόδιο στην έγκαιρη κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι προσχηματική.

Επιπλέον, γιατί δεν έγινε επικαιροποίηση των στοιχείων του Στρατηγικού Σχεδιασμού της προηγούμενης δημοτικής περιόδου και ανατέθηκε εκ νέου η διαδικασία κατάρτισης;

Επίσης προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα, ότι τη Δημοτική Αρχή δεν την ενδιαφέρει η ουσιαστική διαβούλευση με τους πολίτες. Αν την ενδιέφερε θα είχε υιοθετήσει και την δια ζώσης επικοινωνία με τους πολίτες σε κάθε Τοπική Κοινότητα και δε θα εξαντλούσε τα όρια της διαβούλευσης στην αρμόδια Επιτροπή μόνο και μόνο λόγω θεσμικής υποχρέωσης. Δεν την ενδιαφέρει όμως ούτε η ουσιαστική άποψη της Επιτροπής Διαβούλευσης καθότι τα χρονικά περιθώρια

συζήτησης για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως το όραμά της για την επόμενη διετία εξαντλούνται σε μια δίωρη διαδικτυακή συνεδρίαση!

Απόδειξη των προαναφερθέντων είναι ότι την επόμενη Πέμπτη 16/12/2021 συγκαλείται συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης για την έγκριση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος, καθώς και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου για το 2022, τα οποία θα έπρεπε να είναι απόρροια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2024, το οποίο ωστόσο δεν έχει ακόμα καταρτιστεί, ούτε καν τεθεί σε διαβούλευση!!!

Παρατηρήσεις και επισημάνσεις σχετικά με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό 2020-2024

Δυστυχώς, το 4ο κατά σειρά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα είναι ίσως το τελευταίο που θα καταρτίσει ο Δήμος μας. Κατά την εκτίμησή μας το αποτέλεσμα της απογραφής πληθυσμού που διενεργείται αυτές τις ημέρες θα είναι ιδιαίτερα αρνητικό και ο πληθυσμός της Βόρειας Κυνουρίας θα υπολείπεται κατά πολύ από τον μαγικό αριθμό των 10.000 κατοίκων.

Η γήρανση του πληθυσμού, η υπογεννητικότητα, η εσωτερική και η εξωτερική μετανάστευση ως αποτέλεσμα της μη ύπαρξης ευκαιριών για εργασία στην περιοχή – κάθε χρόνο φεύγουν 50-60 παιδιά ως φοιτητές από την περιοχή και γυρίζουν ελάχιστα πίσω-, είναι κάποιοι από τους παράγοντες της δημιουργίας αυτού του φαινόμενου.

Αυτή η αρνητική προοπτική θα έπρεπε να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη, τόσο από τον μελετητή, όσο και από τα αρμόδια στελέχη του Δήμου, μιας και καθορίζει, εν πολλοίς, το σχεδιασμό και τη στρατηγική της Δημοτικής Αρχής.

Κάποιες διαπιστώσεις:

Πόσοι από εμάς διαβάσαμε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό των 205 σελίδων; Όσες και όσοι το καταφέραμε, διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για ένα τεράστιο, δυσνόητο κείμενο, που δεν επικεντρώνεται στο στόχο της αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης του Δήμου και της στρατηγικής που θα πρέπει να χαράξει, αλλά σε ανούσιες πληροφορίες.

Όπως αποδεικνύεται, η έρευνα του μελετητή δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα που αφορούν στο Δήμο μας, αλλά στα στοιχεία της απογραφής του 2011 που σήμερα απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Για παράδειγμα οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στον Δήμο μας έχουν πάψει προ πολλού να είναι 241 αφού σήμερα δεν ξεπερνούν τους 130-140. Επίσης πόσοι πραγματικά ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα; πόσοι στον τουριστικό κλάδο; σίγουρα όχι μόνο 221 όπως αναφέρεται στην απογραφή. Ακόμα δεν παρατίθενται από τον

μελετητή στοιχεία για το ΑΕΠ ή την ανεργία στο Δήμο που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο καθορισμό της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων. Δυστυχώς τα στοιχεία της απογραφής του 2011 είναι πλασματικά και δεν ανταποκρίνονται στην σημερινή πραγματικότητα.

Το κείμενο περιέχει ασάφειες και αντιφάσεις και δεν περιλαμβάνονται βασικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα:

· στους οδικούς άξονες απουσιάζει ο δρόμος Άστρος -Χάραδρος– Πλάτανος –Σίταινα-Καστάνιτσα.

· για τη λίμνη Μουστού ή τον Τάνο, αλλά και για τους υδάτινους πόρους του Δήμου μας έχει ελάχιστα στοιχεία, ενώ έχει πληθώρα στοιχείων π.χ για τον Αλφειό ποταμό ή τη λίμνη Τάκα.

Σχετικά με τους υδάτινους πόρους θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή κάνει απλή διαχείριση χωρίς όραμα. Με δεδομένο ότι η περιοχή αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα, αφενός λόγω της έλλειψης βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων, αφετέρου λόγω της αλόγιστης χρήσης νερού, θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά η ορθολογική αξιοποίησή τους.

Επίσης, δεν παρατίθενται στοιχεία για την φάση που βρίσκονται μια σειρά σημαντικών έργων, που είτε είχαν ξεκινήσει από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές είτε από την σημερινή, έργα ενταγμένα στα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΤΡΙΤΣΗΣ, ΠΔΕ, όπως:

· Βιολογικός καθαρισμός: έχει ξεκινήσει από το 2004 και μετά από 17 χρόνια δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Τι γίνεται με τα δίκτυα αποχέτευσης και τι προβλήματα υπάρχουν;

· Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο: γιατί δεν προχωράει η Γ΄ φάση και η έγκρισή του μέσω των συνοδευτικών μελετών που, όπως γίνεται παραδεκτό και από το μελετητή, θα συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής, στην αναβάθμιση των οικισμών, στην ανάδειξη των φυσικών και άλλων πόρων καθώς και στη συνολική ανάπτυξη του Δήμου;

· Αγροτική οδοποιία

· Ανάπλαση της οδού Καλλίτση στο Π. Άστρος, έργο του οποίου οι πόροι δεν είναι καθόλου σίγουρο πως είναι διασφαλισμένοι για την επόμενη χρονιά στην οποία παραπέμπεται κατά τα φαινόμενα.

· Αξιοποίηση των νερών του Ανάβαλου για άρδευση δεδομένου ότι υπάρχει έτοιμη μελέτη

Συγκεκριμένα για τα έργα του ΕΣΠΑ πανελλαδικά, πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών (ΕΝΑ) έδειξε ότι από

τον Οκτώβρη του 2021 έχουν παγώσει όλες οι πληρωμές που αφορούν δημόσιες επενδύσεις. Έργα ύψους 1δις που έχουν παρόλα αυτά εγγραφεί στον προς ψήφιση Προϋπολογισμό κινδυνεύουν να μην ολοκληρωθούν. Έχει ληφθεί υπόψη αυτή η παράμετρος και πώς επηρεάζει την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού;

Τι γίνεται με την διαχείριση των απορριμμάτων; στη σελίδα 45 του κειμένου αναφέρεται: «Ένα σημαντικό έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, είναι το έργο αποχέτευσης υγρών αποβλήτων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Άστρους και Παράλιου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Το συνολικό έργο περιελάμβανε εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης, εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού καθώς και υποθαλάσσιο αγωγό τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων. (..).Όσον αφορά την ανακύκλωση, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας εφαρμόζει μία «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων» με ξεχωριστή συλλογή για πλαστικά, μέταλλα, γυαλιά, χαρτιά, βιοαπόβλητα, τα οποία αξιοποιούνται επαναχρησιμοποιούνται ανάλογα». Η παραπάνω διαπίστωση του μελετητή είναι αν μη τι άλλο αστεία και απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα, η οποία είναι τραγική, αφού ούτε τα δίκτυα αποχέτευσης λειτουργούν, ούτε ουσιαστική ανακύκλωση γίνεται, ούτε φυσικά διαλογή στην πηγή.

Δεν έχει καταγραφεί πουθενά – και αυτό είναι εντυπωσιακό – το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών στο Δήμο μας, όπως η παραλία της Γλυφάδας στο Παράλιο Άστρος και του Μύλου στον Άγιο Ανδρέα. Και είναι εντυπωσιακό αφενός μεν γιατί είναι ένα από τα πλέον σοβαρά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα και άμεσα και αφετέρου το φαινόμενο αυτό έχει απασχολήσει πολλάκις τα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια.

Το φαινόμενο της προδιαγραφόμενης ερημοποίησης της Ν.Α. Πελοποννήσου –ως απότοκο της κλιματικής αλλαγής- επίσης δεν αποτυπώνεται στο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού και το 2050, έτος ορόσημο -κατά τους επιστήμονες- σχετικά με τις συνέπειες της ερημοποίησης, είναι πολύ κοντά μας.

Σχετικά με τις κοινωνικές υποδομές είναι αρνητική η μη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και θα πρέπει άμεσα να δρομολογηθεί η δημιουργία του. Επίσης, ενώ γίνεται αναφορά σε μετανάστες, καθώς και σε πρόσφυγες (σημειωτέον δεν υπάρχουν πρόσφυγες στο Δήμο μας) δεν καταγράφεται η πολυπληθής κοινότητα των Ρομά που ζει στις άκρες της πόλης του Άστρους σε άθλιες συνθήκες. Επιβάλλεται να προβλεφθούν δράσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για την άρση του αποκλεισμού και τη κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Σχετικά με τον πολιτισμό θα συμφωνήσουμε εν πολλοίς με το κείμενο που έχει καταθέσει ο Όμιλος ΠΥΡΑΜΙΑ, αλλά θα διαφωνήσουμε με την αδιανόητη πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να κατεδαφίσει το Ελαιοτριβείο Ευθυμίου, ιδιοκτησίας του Δήμου μας πλέον, και την κατασκευή στο χώρο αυτό Δημαρχιακού Μεγάρου.

Πρόκειται για ένα βιομηχανικό κτίριο που αποτελεί πολιτιστικό απόθεμα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Το αρχικό τμήμα του κτιρίου κατασκευάστηκε περίπου το 1850 με κύριο δομικό υλικό το βυζαντινό τούβλο και αποτελείται από αρκετούς θολωτούς χώρους και ένα φουγάρο ύψους 15 μ. περίπου. Ένα κτίριο που προστατεύεται από το άρθρο 6 του Ν. 3028/2002. Ένα κτίριο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πολιτιστικός πόρος, άρρηκτα συνδεδεμένο με την αγροτική παράδοση της καλλιέργειας της ελιάς στη Θυρέα.

Η αξιοποίησή του πρέπει να συνδυαστεί με το αγροκήπιο και τη σχολή Καρυτσιώτη και να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξής τους σε χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Εν κατακλείδι, οι παρατηρήσεις και διαφωνίες μας δεν υπονοούν ότι σε γενικές γραμμές, η δομή των αξόνων και των μέτρων όπως αποτυπώνονται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου για την περίοδο 2020-2024 μας βρίσκουν αντίθετους. Ωστόσο, η ένστασή μας έγκειται στο ότι ο σχεδιασμός αυτός και οι αποφάσεις για τις προτεραιότητες και τα έργα του Δήμου δεν πρέπει να γίνονται εν αγνοία των πολιτών και μακριά από αυτούς που, εν τέλει, είναι και οι τελικοί αποδέκτες.

Επισημαίνουμε, για μια ακόμα φορά, ότι η Δημοτική Αρχή επιβάλλεται να βάλει σε προτεραιότητα την επιστροφή των νέων στην Βόρεια Κυνουρία με τη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα κάνουν την επιστροφή αυτή εφικτή.

Με γνώμονα λοιπόν το συμφέρον των δημοτών και προκειμένου να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για έναν ευρύτερο διάλογο, συνοψίζουμε τις επισημάνσεις/προτάσεις μας ως εξής:

· Πόσοι και ποιοι γενικοί στόχοι του Στρατηγικού Σχεδιασμού έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα; Κατά πόσο έχει ληφθεί υπόψη ο σχεδιασμός των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών;

· Ποιές επισημάνσεις της κοινωνίας των πολιτών λήφθηκαν υπόψη και ενσωματώθηκαν στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό; Υπάρχει εικόνα στο Δήμο ανά Τοπική Κοινότητα/Διαμέρισμα;

· Πόσες και ποιες μελέτες έχετε ωριμάσει μέχρι σήμερα σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχεδιασμό 2020-24, ώστε να υπάρξει πιθανότητα άμεσης ένταξης και υλοποίησης; Πόσες απ’ αυτές τις μελέτες αφορούν στην τοπική παραγωγή;

· Ποιες κοινωνικές δράσεις έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα;

· Σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει ο Χωρικός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός του Δήμου;

· Τί γίνεται με την ολοκλήρωση του ΓΠΣ σε συνδυασμό με τη βιώσιμη κινητικότητα και την προσβασιμότητα;

· Πώς προστατεύετε το κτηριακό απόθεμα στους παραδοσιακούς οικισμούς;

· Τί γίνεται με τον καθορισμό των χρήσεων γης στο σύνολο των νέων διοικητικών ορίων του Δήμου;

· Ποια Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα; πώς έχουν λειτουργήσει συμπληρωματικά στα έσοδα του Δήμου δεδομένων των περικοπών των χρηματοδοτήσεων ;

· Έχετε διαβουλευτεί το ΠΕΠ του 2022 και με τί αποτελέσματα;

· Ποιο είναι το όριο σε σχέση με την παραχώρηση γης στις Εταιρείες ΑΠΕ και με τι ανταποδοτικά οφέλη για τους κατοίκους του Δήμου;

· Με ποιούς τρόπους πληροφορείτε και ευαισθητοποιείτε τους πολίτες σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος; Ποια η συνεργασία του Δήμου με το Φορέα Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα-Υγρότοπου Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασιάς;

Ως τελική επισήμανση/πρόταση υπενθυμίζουμε τη μεγάλη και ουσιαστική σημασία που έχει η διαδικασία μιας πραγματικής διαβούλευσης με τους πολίτες, η οποία θα πρέπει να επιδιώκεται με κάθε τρόπο και μέσο, προκειμένου το όραμα και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός να είναι σε εναρμόνιση με το συμφέρον του τόπου και κατ’ επέκταση των κατοίκων του.

Άστρος 7 Δεκεμβρίου 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *