1957, οδός Καλλίτση

Η φωτογραφία απεικονίζει το τμήμα του Παραλίου Άστρους όπως αυτό ορίζεται από την σημερινή οδό Καλλίτση, παραθέτουμε τα κτίσματα και τα οποία είναι σύμφωνα με την αρίθμηση τα εξής: 1. Πρώην ελαιοτριβείο Καλλίτση, σήμερα ταβέρνα «Μαυρόγιαννης», 2. Σημερινό καφέ «Βυθός», 3. Σημερινό εστιατόριο «Κοχύλι» , 4. Νέο Δημοτικό Σχολείο, 5. Πρώην Παλιό Δημοτικό Σχολείο, σήμερα καφέ «Wet».

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη από πλεούμενο και από αυτό το σημείο.

2.      Είναι χρονολογημένη το 1957.

3.      Τότε, η επίμαχος περιοχή ήταν σχεδόν αδόμητη!