1956, ευσεβείς

Η φωτογραφία απεικονίζει άνδρες σε δύσβατο! μονοπάτι και οι οποίοι είναι από αριστερά προς τα δεξιά, οι εξής: 1. Νίκος Αγγελόπουλος, 2. Γιώργος Χάρβαλος, 3. Δημήτριος Ιωάννου και 4. Τάκης Φοίτηρης.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο της, σημερινής, οδού που άγει στο Ναό της Ευαγγελίστριας.
  2. Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.
  3. Οι προαναφερόμενοι είχαν συμμετάσχει σε τελετή αρτοκλασίας στο Ναό της Ευαγγελίστριας, και κρατάν τεμάχια άρτου ανά χείρας.
  4. Εκείνη την περίοδο, ο σημερινός τσιμεντοστρωμένος δρόμος ήταν ένα κακοτράχαλο μονοπάτι για πεζούς και υποζύγια.
  5. Στο φόντο, δεξιά, παρατηρούμε τα νεαρά!! τότε, πεύκα στη μάντρα της εκκλησίας.
  6. Στο βάθος δεσπόζει αγέρωχο το Κάστρο.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.