1968, οι αργοναύτες

Η φωτογραφία απεικονίζει άνδρες επί καταστρώματος εμπορικού πλοίου και οι οποίοι είναι από αριστερά προς τα δεξιά, οι εξής: 1. Πέτρος Λιοντής και 2. Γιάννης Μαυροθαλασσίτης.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε κάποιο! λιμάνι της υφηλίου.

2.      Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.

3.      Οι προαναφερόμενοι ήταν ναυτολογημένοι πάνω στο πλοίο.

4.      Συνηθίζονταν, εκείνη την εποχή, στα εμπορικά πλοία, να υπηρετούν αρκετοί ναυτικοί από τον ίδιο τόπο καταγωγής.

5.      Το πλοίο ήταν νεότευκτο, τούτο συμπεραίνεται από την τεχνολογία  MacGregor (είδος σκεπάσματος – καπάκι – των αμπαριών), την οποία βλέπουμε, αριστερά, στα αμπάρια του πλοίου.

6.      Για την ιστορία ο Πέτρος Λιοντής ήταν Μηχανικός, συνηθίζονταν και συνηθίζεται, οι μηχανικοί να παίρνουν το πρόθεμα – μαστρό (από το μάστορας) – στο μικρό τους όνομα, έτσι λοιπόν ο εν λόγω  αποκαλούνταν μαστρο – Πέτρος.