1959, οι δάφνες

Η φωτογραφία απεικονίζει άνδρες να περπατούν και οι οποίοι είναι από αριστερά προς τα δεξιά, οι εξής: 1. Τάσος Μπομπέτσης και 2. Βασίλης Λιοντής.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο της κεντρικής πλατείας, εκεί που είναι το σημερινό Μνημείο Ηρώων.
  2. Είναι χρονολογημένη το 1959.
  3. Στη θέση που είναι το κτίριο, στο βάθος και αριστερά, σήμερα υπάρχει το καφέ «Αρμονία».
  4. Εκείνη την περίοδο το όριο του πλάτους της πλατείας ήταν 5 μέτρα μπροστά από το σημερινό ξενοδοχείο «Astros Beach».
  5. Οι δάφνες βρίθουν κάτω από την πλατεία.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.