1824, μετονομασία του Ναού της Ευαγγελίστριας στο Παράλιο Άστρος

Νο 1. 2018, ο Ναός της Ευαγγελίστριας στο Νησί Παραλίου Άστρους

Το 1824 μετονομάστηκε σε Ευαγγελίστρια ο Ναός στο Νησί Παραλίου Άστρους, ο οποίος μέχρι τότε ήταν αφιερωμένος στη Κοίμηση της Θεοτόκου, και εόρταζε στις 15 Αυγούστου.

Τα παραπάνω προκύπτουν από περιγραφή σε ημερολόγιο του Λογοθέτη, βλέπε φωτ. Νο 2, ο οποίος γεννήθηκε το 1795 και έχει αύξοντα αριθμό 830 στον εκλογικό κατάλογο της Κοινότητας Παραλίου Άστρους του έτους 1871, εδώ

Η εν λόγω περιγραφή έχει ως εξής:

«Μικρά εκκλησία παλαιά τιμωμένη επ’ ονόματι της υπεραγίας θεοτόκου της κοιμήσεως, ην μετά την αποκατάστασιν ημών εγκαινιάσαντες μεταβάλλομεν επ’ ονόματι του ευαγγελισμού, ως λαμπροτέραν εορτήν και εις ανάμνησιν της μεγάλης και ενδόξου επαναστάσεως μας του 1821

Νο 2. 1824, μετονομασία του Ναού της Ευαγγελίστριας, στο Νησί Παραλίου Άστρους